Wat is een EPC of Energieprestatiecertificaat

Sinds 1 november 2008 is het energiecertificaat voor de verkoop van woningen, appartementen verplicht ingevoerd. Vanaf 1 januari 2009 werd het energiecertificaat verder uitgebreid voor de verhuur.

Dit energiecertificaat zal de potentiële kopers en huurders informeren over de energetische kwaliteit van het gebouw en dient door de verkoper / verhuurder aan de koper / huurder worden voorgelegd. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. 
De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het epc op te maken. Hij ondertekent het epc en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een epc neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.
Bij verkoop van de woning wordt het energieprestatiecertificaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het epc.Dit energiecertificaat zal moeten worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Kenmerken Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het Energieprestatiecertificaat voor woningen lijkt op energielabels van huishoudelijke apparaten als afwasmachines en wasdrogers. De energiescore wordt op het Energieprestatiecertificaat aangeduid op een kleurenbalk welke in één opslag weergeeft hoe energiezuinig de woning is. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). Op het Energieprestatiecertificaat staat ook de energiescore (kengetal) die de woning behaalt en wie het rapport heeft opgesteld.

epc

De energiescore wordt berekend op grond van kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van woningisolatie, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar weergeeft zijn woningen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Verder geeft de energiedeskundige op het Energieprestatiecertificaat aan welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Hierbij valt te denken aan isolatie van bepaalde ruimtes of een zuinigere cv-ketel.

Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het VEA (Vlaams Energie Agentschap)
www.energiesparen.be