Contact

Domus Immobiliën

Domus Immobiliën

Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat


BTW BE 0811.981.159


Openingsuren:

Elke werkdag van 09.00 - 12.00 u. en van 14.00 - 18.00 u
of op afspraak.
Zaterdag: op afspraak

Irene Claesen
Irene Claesen
Zaakvoerder
BIV 505198
Chantal Segers
Chantal Segers
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar
BIV 516 673
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
BIV 505198 (Erkend in België) - Irene Claesen
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)