AREI attest

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.


Het Attest/Keuring Elektrische Installatie.

Het AREI en de wettelijke voorschriften. Veiligheidsmaatregelen waaraan een elektrische installatie moet voldoen. 
Bij verkoop van woning gebouwd voor 1981 (voor invoering AREI) is de verkoper vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen. Als de notaris niet over het attest beschikt, mag de verkoop niet plaats vinden.
Keuring moet gebeuren door een erkend organisme. Dergelijke keuring kost ongeveer €125. Keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Als het verslag vermeldt dat de installatie niet conform het AREI is, mag de woning dus verkocht worden. Enkel als er geen attest is, moet de verkoop opgeschort worden.

Elk attest bevat:

 • Keuringsverslag (dat installatie conform AREI gebeurd is)
 • Eendraadsschema
 • Situatieschema, dit situatieschema geeft weer waar in huis zich welk type stopcontacten, lichtpunten,... bevinden
 • Eendraadsschema Geeft de verdeling van de stroombanen weer m.b.v. een reeks conventionele symbolen.

Het AREI legt allerhande verplichtingen op met betrekking tot:

 • de aardleiding
 • de lekstroomschakelaar
 • de meterkast en het verdeelbord
 • de beveiliging van de stroombanen.


Reglementering voor oudere installaties:

Woningen die voor de invoering van het AREI (1981) gebouwd werden, moeten niet voldoen aan deze reglementering. Behalve in het geval van:

 • een verzwaring van het vermogen
 • de uitbreiding van een elektrische installatie
 • de verkoop van de woning.

Voor oudere woningen gelden niet dezelfde voorwaarden als voor nieuwe woningen. Omdat het voor deze woningen onmogelijk of te duur zou zijn om aan alle eisen te voldoen worden 15 afwijkingen toegestaan. Enkele voorbeelden: 
Elektrische leidingen en aftakdozen die op moment van plaatsing aan de normen voldeden, mogen in dienst blijven. 
Differentieelschakelaar van het type AC is toegelaten (voor nieuwbouw: enkel van het type A) 
Differentieelschakelaar hoeft niet verzegeld te worden. 
Stopcontacten die niet over aarding beschikken mogen in dienst blijven. 
Verplichte elektrische keuring bij verkoop oudere woning - 09/01/2007.