Vastgoed kopen of verkopen

Hoe gaat u als koper of verkoper verstandig te werk bij de aankoop of verkoop van een onroerend goed? Steekt u zelf de handen uit de mouwen?

Daar zijn tegenwoordig meer en meer risico's aan verbonden. Waar moet men terecht voor het aanvragen van verplichte documenten zoals de stedenbouwkundige inlichtingen van het pand, het bodemattest, het EPC, elektriciteits- en mazouttankkeuringen?

Hoe zit het met huwelijksvermogenstelsels, de wooncode, he bodemdecreet,het kotdecreet, de wet op monumenten en landschappen, het decreet op leegstand en verkrotting, het decreet op ruimtelijke ordening meet alle gevolgen van mogelijke voorkooprechten, publiciteitsverplichtingen en informatieverplichtingen...de lijst wetgevingen die van toepassing is op de verkoop van onroerend goed lijkt eindeloos. En dan hebben we het nog niet gehad over de uitgebreide fiscale wetgeving. Al die wetten en reglementen zorgen ervoor dat het voor de particulier vaak een hachelijke onderneming wordt om zelf zijn onroerend goed aan de man te brengen. Daarbij komt wellicht het gebrek aan opleiding en marktennis om de correcte aankoop- of verkoopprijs te bepalen, en valt nog af te wachten hoe groot of klein de onderhandelingsvaardigheden zijn.

Dit zijn maar enkele van de talrijke redenen om u te laten bijstaan door iemand die de vastgoedmarkt door en door kent, namelijk de erkende vastgoedmakelaar.

Het geeft dan ook blijk van goed beheer om voor de verkoop van een onroerende goed de enige vakman aan te spreken, die het best de waarde kent van uw goed, die bekwaam is alle elementen van uw dossier te onderzoeken en die grote vaardigheid heeft inzake begeleiding en onderhandeling met de kandidaat-koper.