Informatie

Met welke kosten moet de koper rekening houden?

De kosten bij de verkoop uit de hand zijn samengesteld uit de registratierechten, de algemene aktekosten en het honorarium van de notaris.
Wat de registratierechten betreft, betaalt u normaal het groot beschrijf. Soms worden deze rechten beperkt tot het klein beschrijf wanneer het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan een wettelijk vastgelegd bedrag, dat varieert naargelang het aantal kinderen ten laste. De tarieven van de registratierechten en de precieze regels voor de berekening verschillen naargelang het onroerend goed in Vlaanderen, Brussel of Wallonië ligt.
De algemene aktekosten hebben betrekking op een aantal uitgaven die de notaris moet maken om de akte op papier te kunnen zetten. De kosten voor het materiële werk zijn de fiscale en hypothecaire opzoekingen, aanvraag getuigschriften, overschrijving hypotheekkantoor en nabewerking. Hiervoor is een forfait voorzien van 525 euro en voor een sociale akte 450 euro.
Het honorarium van de notaris wordt berekend op de verkoopprijs van het onroerend goed en is uitgedrukt in een percentage van dat bedrag. Per schijf daalt dat wettelijk vastgelegd percentage.

Bij de aankoop van een woning, kan er in bepaalde omstandigheden gevraagd worden om het BTW-tarief toe te passen in plaats van registratierechten te betalen. Dit kan alleen voor een woning, niet voor de grond. Deze regeling wordt meestal gebruikt bij de aankoop van een woning op plan of bij verkoop van woningen, gebouwd door een projectontwikkelaar. Ook als een particulier zijn woning verkoopt, kan hij soms voor de BTW-regeling kiezen in plaats van registratierechten. Het voordeel is dat de verkoper de BTW die hij heeft betaald, kan terugkrijgen en een aantrekkelijke verkoopprijs kan bepalen.
Een verkoop van een nieuwbouw onder BTW-tarief kan tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het gebouw in bezit is genomen.
Het honorarium van de makelaar is verschuldigd door de verkoper en niet door de koper.

Wat is een EPC of Energieprestatiecertificaat?

Sinds 1 november 2008 is het energiecertificaat voor de verkoop van woningen, appartementen verplicht ingevoerd. Vanaf 1 januari 2009 werd het energiecertificaat verder uitgebreid voor de verhuur.

Dit energiecertificaat zal de potentiële kopers en huurders informeren over de energetische kwaliteit van het gebouw en dient door de verkoper / verhuurder aan de koper / huurder worden voorgelegd. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. 
De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het epc op te maken. Hij ondertekent het epc en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een epc neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.
Bij verkoop van de woning wordt het energieprestatiecertificaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het epc.Dit energiecertificaat zal moeten worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Kenmerken Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het Energieprestatiecertificaat voor woningen lijkt op energielabels van huishoudelijke apparaten als afwasmachines en wasdrogers. De energiescore wordt op het Energieprestatiecertificaat aangeduid op een kleurenbalk welke in één opslag weergeeft hoe energiezuinig de woning is. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). Op het Energieprestatiecertificaat staat ook de energiescore (kengetal) die de woning behaalt en wie het rapport heeft opgesteld.

epc

De energiescore wordt berekend op grond van kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van woningisolatie, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar weergeeft zijn woningen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Verder geeft de energiedeskundige op het Energieprestatiecertificaat aan welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Hierbij valt te denken aan isolatie van bepaalde ruimtes of een zuinigere cv-ketel.

Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het VEA (Vlaams Energie Agentschap)
www.energiesparen.be

AREI attest

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Het Attest/Keuring Elektrische Installatie.

Het AREI en de wettelijke voorschriften. Veiligheidsmaatregelen waaraan een elektrische installatie moet voldoen. 
Bij verkoop van woning gebouwd voor 1981 (voor invoering AREI) is de verkoper vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen. Als de notaris niet over het attest beschikt, mag de verkoop niet plaats vinden.
Keuring moet gebeuren door een erkend organisme. Dergelijke keuring kost ongeveer €125. Keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Als het verslag vermeldt dat de installatie niet conform het AREI is, mag de woning dus verkocht worden. Enkel als er geen attest is, moet de verkoop opgeschort worden.
Elk attest bevat:

 • Keuringsverslag (dat installatie conform AREI gebeurd is)
 • Eendraadsschema
 • Situatieschema, dit situatieschema geeft weer waar in huis zich welk type stopcontacten, lichtpunten,... bevinden
 • Eendraadsschema Geeft de verdeling van de stroombanen weer m.b.v. een reeks conventionele symbolen.
Het AREI legt allerhande verplichtingen op met betrekking tot:
 • de aardleiding
 • de lekstroomschakelaar
 • de meterkast en het verdeelbord
 • de beveiliging van de stroombanen.

Reglementering voor oudere installaties:

Woningen die voor de invoering van het AREI (1981) gebouwd werden, moeten niet voldoen aan deze reglementering. Behalve in het geval van:
 • een verzwaring van het vermogen
 • de uitbreiding van een elektrische installatie
 • de verkoop van de woning.
AREI

Voor oudere woningen gelden niet dezelfde voorwaarden als voor nieuwe woningen. Omdat het voor deze woningen onmogelijk of te duur zou zijn om aan alle eisen te voldoen worden 15 afwijkingen toegestaan. Enkele voorbeelden: 
Elektrische leidingen en aftakdozen die op moment van plaatsing aan de normen voldeden, mogen in dienst blijven. 
Differentieelschakelaar van het type AC is toegelaten (voor nieuwbouw: enkel van het type A) 
Differentieelschakelaar hoeft niet verzegeld te worden. 
Stopcontacten die niet over aarding beschikken mogen in dienst blijven. 
Verplichte elektrische keuring bij verkoop oudere woning - 09/01/2007.